Turistika

OKOLÍ BABYLONU:

Sokolova vyhlídka (560 m nad mořem) vyhlídka na českém křemenném valu je ale přerostlá lesem, na ní je umístěna pamětní deska geologovi Sokolovi.

Vycházka po Půvabné pěšince podél Bystřice a mlýnského náhonu mezi Babylonem a Českou Kubicí

K železniční zastávce Újezd-Havlovice vede lesem podél silnice do Domažlic zvlášť upravená a asfaltem zpevněná a osvětlená stezka pro pěší, cyklisty a kolečkové bruslaře či lyžaře. Zastávka může být dalším Vaším cílem, vrátit se můžete po lesní a turisticky značené cestě podél železnice z Domažlic do České Kubice. U železničního přejezdu, poblíž zastávky Havlovice, je penzion U tří chodů, restaurace Hadrovec.

Dvouhodinovou vycházku můžete podniknout do nedalekého Domažlického průsmyku, dále okolo vrchu Na podkově a přes velkou louku nad Pecí se vrátíte zpět do Babylonu

MĚSTO DOMAŽLICE:

Historické náměstí se souborem středověkých domů s podloubími, Chodský hrad, Chodské muzeum, vyhlídka z věže chrámu Nanebevzetí P.Marie, muzeum skladatele Jindřicha Jindřicha, městská dolní brána ze 13.století, Bezděkovská branka.

VESELÁ HORA:

(582 m nad mořem), kostelík z roku 1695 zasvěcený svatému Vavřinci. Z Babylonu jdeme přes oblast klidu Zelenov, kolem Zelenovských rybníků, polesím Dmout. Z Domažlic se vrátíme do Babylonu buď vlakem nebo autobusem. Peší část výletu je dlouhá 7,5km.

PILA:

Od velkého babylonského koupaliště půjdeme lesem přes vesničku Pila a její železniční zastávku Újezd-Pila. U dvou rybníků jsou velké chatové osady, původně zde stávala vrchnostenská pila ze 17.století.

TRHANOV:

V lamingerovském zámku je škola v přírodě, ve směru na Klenčí je „lomikarovská“ alej starých lip. V zámku se narodil známý český lékař a spisovatel prof.dr.Thomayer, který pozval na Chodsko A.Jiráska k historickému bádání a literárnímu ztvárnění hrdinného odporu Chodů proti vrchnostenské porobě.

ČERCHOV:

(1042 m nad mořem), nejvyšší hora Českého lesa, výhled z něho je jak na celé pohoří Český les, tak i na západní Šumavu, do Čech i do Bavorska.